Nespavost

Některé z důvodů nespavosti jsou ustaranost, nervozita, přepracovanost, nedostatek cvičení, nadměrné jídlo pozdě v noci a zažívání nadměrného množství negativních emocí v práci a v rodinném životě. Ty vytvářejí nadměrně aktivní energii v noci, způsobují nejen nespavost, ale i noční můry. Na dobrý spánek v noci je potřeba, aby energie byla urovnaná a uklidněná.

Při práci, která vyžaduje hodně přemýšlení a plánování se mnoho energie a krve shromažďuje v hlavě, ponechává méně energie a krve v rukou, v nohách a v břišní oblasti. Následkem může být špatný oběh. V noci zůstává mozek nadměrně stimulovaný a člověk nemůže spát.

Náš šen neboli duch vstupuje v noci hluboko do nás, říká se, že přebývá v krvi. Když jdeme spát a jsme rozrušení nebo rozčilení nemá duch pohodlnou „postel“, ve které by si odpočinul, a budeme spát neklidně.

 

Šest léčivých zvuků

Abyste problém vyřešili, potřebujete oslovit negativní emoce, které způsobují přehřívání orgánů. Speciálně užitečná technika na tento účel je šest léčivých zvuků. Měli byste provádět šest léčivých zvuků před tím, než jdete spát, aby odklidily (vyčistily) jakékoli nevyřešené napětí a zpracovaly každou negativní emoci, která se během dne objevila. Praktikujte tak dlouho, dokud neucítíte ochlazení orgánů, ztišení emocí a vynoření se pozitivních energií orgánů. Pak budete klidní, uvolnění a pokojní a můžete jít spát. Zejména účinný na nespavost je zvuk trojitého ohřívače.

 

Praxe (cvičení) odpuštění

Odpouštění lidem je nejlepší způsob jak uvolnit negativní emoce. Každou noc si uvědomujte všechen hněv, nelibost (odpor), zklamání nebo zraněné city, které v sobě přechováváte. Představte si osobu, která dala vzniknout vaším pocitům během dne. Představte si růžové světlo sestupující z nebe a obklopující tuto osobu. Pociťujte, jak propouštíte (uvolňujete) své raněné city a ochotu té osobě odpustit. Když v sobě stále přechováváme zášť, bolí nás to stejně nebo ještě více než druhou osobu.

 

Vyhněte se v noci rozrušení

Vyvarujte se sledování vzrušujících filmů nebo čtení podobných knih předtím, než jdete spát. Vyhněte se také intenzivnímu druhu čchi-kungu, bojovému umění nebo dalšímu cvičení krátce před časem k spánku. Hodně relaxačních cvičení jako je strečink, hatha jóga nebo tchaj-ťi dělají většině lidí dobře, ale někteří je shledají ještě příliš stimulující.

 

Pozice při spánku

 

 

Zrevidujte pozici při spánku

Pozice, ve které spíte je velmi důležitá. Tady je několik vhodných alternativ.

  1. Spíte-li na zádech, dejte si pod kolena polštářek a nohy křížem. Dlaně položte přes pupek.
  2.  Použijte břišní dýchání, počítejte dechy. Tím se shromáždí a stlačí síla v tan-tchienu, takže čchi nejde do hlavy. Současně to napomůže sestupu nadbytečné čchi z hlavy.
  3. Ležíte-li obvykle na boku, začněte na pravé straně. Dejte pravý palec za pravé ucho, je tam několik akupunkturních bodů proti nespavosti. Druhou ruku položte na bok a provádějte břišní dýchání (obr. 16.8).

 

Vytřeste tělo, aby se zbavilo napětí

Ve stoje třeste koleny a pociťujte vibrace tělem. Vytřeste všechen nadměrný jang svrchu dolů a do země.

Stůjte a uvolněte kolena. Uvědomujte si kolena. Nechte se tělo pohupovat. Postupně třeste z kolen celým tělem. Kolébejte a otřásejte, dokud se tělo neuvolní a nepocítíte teplo. Pociťujte jak se prsty na rukou a na nohou naplňují čchi. Pociťujte, jak nabobtnávají a pulsují. Tím uvádíte do oběhu tělem čchi a krev. Nasměrujte nadměrné teplo do chodidel (obr. 16.9).

 

Kolébejte a otřásejte celým tělem

Můžete-li zůstat stát delší dobu, soustřeďte se na oblast pupku. Použijte břišní dýchání 36, 72 nebo 108 krát. Vnímejte, jak se uklidňujete a uvolňujete. Odpočívejte a shromažďujte energii.

 

Nevyváženost autonomního nervstva

Použijte meditaci ve stoje. Bude potřeba stát 10 nebo 20 minut. Nohy budou roztažené jen o trochu více, než je šířka ramen, prsty chodidel jsou mírně natočené dovnitř. Zvedněte ruce současně s chodidly, dlaněmi dolů. Prsty rovnoměrně roztáhněte. Pociťujte otevření 4 bodu dráhy tlustého střeva. Kolena mají být mírně pokrčená, ale ne napjatá, aby nešly ze začátku moc dolů. Začněte s velmi jemným prohloubeným dýcháním. Během celého cvičení svírejte podlahu prsty. Pohupujte tělem lehce dozadu a dopředu. Použijte dýchání kůží a kostní dýchání, soustředění energie na původní sílu. Zakončete shromažďováním čchi zpátky do pupku.

 

Přeložil Jaroslav Holeček z knihy Awaken Healing Light of the Tao - Mantak Chia

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz