5. kapitola - Návod k meditaci vnitřního úsměvu 1.část

„Úsměv je pro lidí totéž jako sluneční svit pro květiny.“

Josef Addison

Hluboká meditace umožňuje srdeční vnitřní duši vyzařovat vnitřní úsměv jako výraz sebe-realizace. Můj učitel krijá jógy byl údajně v nirvakalpa samadhi 45 let - v té době byla pořízena tato fotografie. Svami Hariharanandův silný vnitřní úsměv mu poskytl vyzařování "duchovního Santa Clause". Nedávno mu bylo 96 let. (Poznámka překladatele: *27.5.1907  až 3.12.2002)

 

Příprava: Realisticky ztvárněte vnímaný přírodní prostor

Poznámka: Používám termín "realisticky ztvárnit“ spíše než "představit si“, protože jinak získáme jen jednoduchý obraz. Přidáme vůni, dotek, zvuk, případně i chuť, je-li to třeba. Představa má tendenci být více mentální, omezená na hlavu a oči. Uskutečnění (realistické ztvárnění) aktivuje plně pět tělesných inteligencí (šen). Vyžaduje to "přítomnost" celého těla v přírodní scenérii.

Existuje mnoho způsobů, jak vytvořit prostor vnímavosti v duchu. Budu s vámi sdílet, co jsem objevil jako nejúčinnější metodu. Zvu každého k přemýšlení o přírodní scenérii, ve které se cítíte opravdu dobře. Vyberte si tu, která ve vás vyvolává pokojné pocity a nějak vás inspiruje.

Snažte se, aby v ní bylo hojně vodního prvku, buď vodopád, rybník, oceán nebo řeka. Poslouchejte zvuk této vody, nasávejte hluboce jeho zvuk. Je-li to voda jezera, nasávejte zvuk ticha. Pociťujte kvalitu a teplotu vodního toku – pociťujte vkládání rukou, chodidel nebo celého těla do vody, plovejte v ní, líbí-li se vám to, a vnímáte-li to jako bezpečné.

Usmívejte se na konejšivou přítomnost dřevitého prvku – cokoli organické, co roste. Květiny, les, travnatá louka; může jít o malinký lišejník houževnatě rostoucí na skále.

Proč do toho také neumístit slunce, element ohně? Oheň je světlo, osvětlí sílu vize a vyváží dokonale teplo, které chcete pocítit v tomto vnitřním prostoru. Možná, že byste mohli přidat táborák nebo sopku, jestliže vaše scéna není denní.

Zemský prvek už pravděpodobně ve vaší přírodní scenérii je. Zemský prvek budou skály, země, písečná pláž, hory kolem vás. Jestliže jste venku na otevřeném moři, je jím jednoduše schopnost vašeho těla dotýkat se a být dotýkána vším, včetně slané vody.

Prvek kov-zlato je často skrytý v zemi, jako minerály, ale také je spojený se vzduchem, s plícemi, s kvalitou větru. Vdechněte hluboce nosem a vnímejte čichem čistotu čchi, kterou nadechujete z přírody.

Jen pociťujte harmonii mezi všemi těmito elementy a svým smyslovým zážitkem z nich. Pociťujte, jako kdyby se sama příroda vnitřně usmívala do vašich pěti smyslů, probouzela pět tělesných duchů do stavu vibrujícího uvědomování. Pociťujte subtilní sílu za přírodou zářící do této pokojné přírodní scény, kterou pociťujete uvnitř sebe.

Teď pozorujte sebe v této přírodní scenérii. Sedíte tam na louce nebo na pláži, nebo na horském vrcholu, vedle vodopádu nebo kdekoli jinde. Pociťujte, že vaše tělo patří k přírodě, je úplně přijato všemi elementárními silami přírody.

Pociťujte čistotu a ticho těchto elementů proudících a existujících společně, slunce zářící na vás, spršku vody, hru světla na vodě, pohyb větví. Pociťujte úplnost tohoto zážitku, jak je příroda kompletní sama o sobě, bytí přírody nemá žádnou krizi identity.

Volitelná aktualizace: pociťujte se uvnitř této přírodní scény jako nevinné malé dítě, naplněné původním duchem a původním dechem, naprosto zdravé, usmívající se a důvěřující v život, své tělo a v životní sílu. Pociťujte své mladé tělo podporované a úplně v pohodě s prvotními silami přírody. Že byste mohli žít v přírodě a nejen přežít, ale být živi bohatstvím života a přetékající hojností čchi.

 

 

Využijte pozitivní vzpomínky: Zvyšte náboj svého myšlenkového prostoru

Teď přidejte k této přírodní scéně klid a mír přírody vzpomínkou na nejvyšší, krásný zážitek, který jste měli ve svém životě. Zachyťte okamžik vrcholného zážitku, blaženosti, osvícení, prostě úžasný pocit nějakého momentu. A nemůžete-li na nic přijít, můžete si něco vymyslet, nebo si můžete představit nejvyšší zážitek, po kterém toužíte.

Možná se cítíte úplně osvícení, nebo hluboce připojení k mystickému oceánu čirého bytí. Můžete nalézt pomoc podržením vzpomínky na sebe jako dítě, když váš vlastní původní duch byl silně přítomný v přirozené nevinnosti, jako původ nebo jádro pozdějších zážitků blaženosti. Možná váš vrcholný zážitek je pocitem sexuálního orgasmu a hlubokého dovršení. Cokoliv to je pro vás, nechte to vibrovat a kvalitu tohoto pocitu vlévat do přírodní scény uvnitř sebe, a do svého těla v této scéně.

Tichá praxe, dvě minuty.

 

Teď si představte nad hlavou energetické zlaté vejce, jako zářivou měsíční perlu. Shromážděte fyzickou scénu přírody, se všemi pokojnými pocity harmonie a nejvyššího svého blaženého zážitku, a vstřebávejte je do zlatého vejce nebo perly na vrcholu temena. Pociťujte, že všechny obrazy přírodních prvků - řeky, hory, potoky, lesy jsou rozpouštěny do světla esence obsažené uvnitř vejce. Obraz já - a nejblaženějšího momentu, svého nejpravdivějšího já – i když v představě, se rozpustí do světelné esence a jsou také soustředěny uvnitř tohoto vejce. Pociťujte, jak začne zářit dolů do průhledného těla.

Tichá praxe, dvě minuty.

 

Krok č. 1: Úsměv do tří mozků

Usmívejte se do této esence všeho přirozeného míru a osobní blaženosti na vrchu své hlavy, rozpuštěné do zlatého vejce z teplé, žhnoucí, svítící kapaliny. Toto teplé kapalné zlaté světlo nechejte rozpouštět a stékat dolů mozkem do třetího oka. Když samovolně změní barvu, nebraňte tomu.

Jako alternativu můžete upřednostnit dynamičtější formu vnitřní představivosti. Můžete zkusit vír rotujícího zlatého světla vstupujícího do třetího oka mezi obočím. Otáčení vytváří sání, které některým lidem pomůže pocítit pohyb čchi.

Jestliže vám žádná z těchto metod nefunguje, můžete si také představovat, že se usmíváte do zrcadla, do svých usmívajících se očí. Pak to změňte a usmívejte se zpátky do svých fyzických očí a do třetího oka. Toto zrcadlové já představuje vaše energetické tělo, a stejně jako v dalších cvičeních, pociťujte usmívající se oči zářící zlatým světlem do mozku.

Začneme promývat tímto zlatým světlem z horního mozku dolů srdečním mozkem do břišního mozku. Opakujeme postup, abychom vytvořili aktivní cesty světla, pocit lehkosti od temena dolů do centra těla v břiše. Kapalná kvalita poskytuje pocit struktury, blaženosti a vroucnosti našeho promývání. Nejprve rozpustí obsah mozku v hlavě. Všechno v hlavě roztaje do tohoto zlatého světla. Když je hlava úplně roztavená, proudí světlo hrdlem dolů do centra v hrudi.

Roztavené světlo myslícího mozku v hlavě roztaví mozek srdečního cítění a splyne s ním. Pociťujete, jak společně žhnou, a potom pozvolna začínají vtékat do solar plexu a zalévají břicho. Spojené roztavené světlo hlavy a srdce roztaví břišní-cítící mozek. Všechny tři se spojí v jedno a začnou žhnutím rozehřívat a rozjasňovat podbřišek. A usmíváte se, vše přijímáte.

Jestliže to pociťujete, opakujte tento proces, úsměv do horního mozku, úsměv do srdečního mozku, úsměv do břišního mozku, pociťujte jejich tavení a protékání dolů hlavním kanálem do těžiště v pupku, do skutečného centra těla. Pocítíte ochlazení a otevření hlavy a srdce, a ohřátí, naplnění a rozzáření břicha.

Vejce zlatého světla stéká dolů a vymyje rovněž fyzické napětí. Vložte fyzický úsměv na tvář, přiměje vás to více vnímat. Pociťujte začínající otevírání vnitřního srdce odpovídající pocitu teplého zlatého světla protékajícího skrze vás dolů do břicha.

 

 

Pokročilý úsměv: levý mozek – pravý mozek – střední mozek

Normálně se usmíváte a pociťujete oči usmívající se navenek, pociťujete toto světlo a cosi vyzařuje. Představte si, že se vaše oči obracejí dovnitř a usmíváte se nazpět do svého mozku v hlavě. Jak ho zlaté světlo zaplavuje, usmívejte se do levé strany mozku, a soustřeďte všechnu energii úsměvu do levé hemisféry mozku. Usmívejte se do všech těch miliard mozkových buněk nalevo, vnímejte všechno to světlo jako malé hvězdy vnitřní oblohy uvnitř své hlavy.

Dvě až pět minut tiché praxe.

Pociťujte miliardy malých neuronů zažehovaných radostí začínajícím úsměvem. Dovolte si pocítit tyto miliardy, jak oplácejí váš úsměv. Předpokládá se, že v tomto levém mozku jsou uloženy slovní a matematicko-hudební vzory. Žije zde váš vnitřní vědec, vnitřní spisovatel a hudebník. Úsměvem pak vyciťujete a nasloucháte odezvě. Ta může zahrnovat krásnou hudbu, nebo nebeskou hudbu sfér. Jedna minuta tiché praxe.

Teď změňte uvědomění a usmívejte se do pravé poloviny mozku. Povšimněte si, že je odlišná od levé poloviny. Zpočátku může být chladnější a tmavší. Předpokládá se, že tento pravý mozek ovládá prostorové a geometrické schopnosti. Je také vnitřním malířem, vnitřním tanečníkem, kde malujete a vytváříte nové pohybové vzory. Usmívejte se a pak vnímejte odezvu. Ta může zahrnovat pocítění energie tance nádherně s naprostou volností. Jedna minuta tiché praxe.

Teď vyzvěte levou a pravou polovinu mozku, aby se společně usmívaly do centra (středu) mozku. Levá a pravá mozková hemisféra se na sebe usmívají a nalézají společnou řeč, nějaký krásný setkávací prostor, kde proudí společně. Biologicky je tímto místem setkání corpus callosum, průsečík obou hemisfér v mozkové koře, velký mozek. Energeticky je to místo setkání jinu a jangu ve vaší hlavě, neutralizující se navzájem, roztavení do středu "vlastního uvědomění", do centra hlavy. Usmívejte se z tohoto centra a pociťujte odezvu. Jedna minuta tiché praxe.

Z tohoto kroku zpravidla pokračujete k dalšímu – k úsměvu srdce a vitálních orgánů, popisovaných dále. Jako alternativu k prozkoumání můžete použít techniku levého-pravého mozku na srdeční a břišní mozek. Energetické pole (tan-tchien) je základem každého z našich tří mozků a je polarizováno na pravý, levý a střední (centrální) kanál. Nejznámější je rozdělení hlavy na pravý a levý mozek, ale můžete se také usmívat do levého a pravého kanálu mozku srdečního a také břišního.

Tento hluboký "hlavní kanál úsměvu" může aktivovat polaritu lásky a nenávisti v srdci a polaritu potěšení a bolesti ve smyslovém (vnímavém) mozku břicha. Přesunem vnitřního úsměvu bezpodmínečného přijetí do centra každého z mozků (tan-tchien) se mohou zhojit hluboké rozpory v naší psychice. Tato praxe položí vynikající základ pro druhý stupeň praxe Fúze pěti elementů, kde je podrobně mapováno a důkladněji otevíráno osm mimořádných kanálů.

 

2. krok: úsměv do krku, do srdce a duchů vitálních orgánů

Použijte vnitřní úsměv k nasměrování levého a pravého mozku a středního corpus callosum, aby protékaly dolů středním mozkem a spodním mozkovým kmenem, usmívejte se dolů do hrdla, rozpouštějte všechny bloky ve štítné žláze a v příštítných žlázách. Ty ovládají tělesnou výměnu látek. 30 sekund tiché praxe.

Pokračujte úsměvem dolů do brzlíku na základně krku, známého taoisty jako "malé srdce", které vyživuje nesmrtelné dítě uvnitř. Usmívejte se do něj, pociťujte, jak se otevírá jako květina, cesta do dětství. Může to revitalizovat imunitní systém, jako zdroj nejdůležitějších T-buněk. Usmívejte se a pociťujte odezvu úsměvu. 30 sekund tiché praxe.

Usmívejte se dolů do fyzického srdce a usmívejte se do tichého bodu mezi údery srdce. Usmívejte se, pociťujte vděčnost a milujte svého srdečního ducha za jeho obtížnou práci, udržující pocit života a vášně. Umožněte rozšíření srdečního ducha otevřením centra v hrudi. Pociťujte srdečního ducha, jak se usmívá na všechny další vitální orgány, "bohy těla", všechny další duchy, inteligence sleziny, slinivky, plic, ledvin a jater. 30 sekund tiché praxe.

Srdeční duch vyzařuje svůj vnitřní úsměv jako vnitřní slunce, zářící své přijetí, pocit míru, blaženosti a celkové přijetí všech dalších bohů těla, vnitřních členů rodiny. Pociťujte všechny ostatní vitální orgánové duchy usmívající se zpět do srdce. Každý, kdo pociťuje život, pociťuje společnou srdečnou radost. Opět se usmívejte, vnímejte odezvu. Jedna minuta tichá praxe.

 

 

3. krok: úsměv do páteře a nervového systému

Přeneste vědomí zpátky do zlatého vejce tekutého světla na vrchu hlavy. Pociťujte, jak teď vibruje s úsměvem čchi hlavy, srdce a vitálních orgánových duchů. Nechte ho vtékat úsměvem do očí a promývat je. Nechť se duchové vitálních orgánů na sebe vzájemně usmívají – dole probíhá malá přátelská party. 

Usmívejte se z očí očními nervy na zadní část hlavy, do týla – prohlubně vzadu na hlavě nazývané nefritový polštář. Vydechněte (dýchejte) a usmívejte zlaté kapalné světlo tam a zpět mezi očima a nefritovým polštářem. Oči obsahují 70% nervových buněk celého těla.

Taoisté tvrdí, že oči jsou nejvíce jangový orgán těla. To znamená, že je v nich velmi vysoká koncentrace čchi, která potřebuje do nich vtékat, vyživovat zrakovou funkci bytosti, hlavní bránu mezi vnitřním a vnějším světem. Ale čchi vyživující oči nepřichází z hlavy, přichází z ledvin a ze spodního tan-tchien, a tak potřebujeme připojit tuto spodní dráhu.

Připojte oči k dolnímu mozku, mozkovému kmeni, a potom se usmívejte dolů páteří. Začněte úsměvem dolů míchou, trubicí, která vede dolů středem páteře. Usmívejte se do míšního moku, který ji naplňuje. Páteř můžete vnímat jako vánoční stromek svítící miliony malých nervových ukončení vyživovaných z páteře, všechny se rozsvěcují, jak se do nich usmíváte. Pociťujte jak září zpátky na vás, jako shluky malých světel, malých záblesků radosti následovaných pocity ticha a vnitřního míru.

Ponořte se do mozkové míšní tekutiny, vykoupejte všechna nervová zakončení, která mohou být trochu rozedřená, trochu přetížená, dokud celá páteř nebude naplněná touto koupelí zlatého světla, protékající dolů celou cestu ke kostrči. Můžete začít pociťovat hlubší úroveň klidu, který jste dlouho nezažili. Tichá praxe, jedna minuta.

Míšní mok je velmi citlivý a velmi účinný. Míšní mok je jen vaše krevní sérum, červené krvinky odfiltrované v mozku. Můžeme říci, že je to krev nervové soustavy. Nazvali jsme účinek vymývání páteře vnitřním úsměvem "vymýváním kostního morku“ podle taoismu. Krev v těle obíhá do mozku, je filtrována do páteře jako pročištěná kapalina s nábojem duchovního ohně, a potom obíhá zpátky do těla.

Je to skutečně alchymistický proces, který byl zcela pominut západním lékařstvím a psychologií. Ale je jedním z klíčů k vyrovnávání systémů těla jin (krve) a jang (čchi). Krev se stává čchi tekoucí do meridiánů páteřní cestou, čchi se stává krví obráceným procesem. Půjdeme hlouběji do této záhady v mikrokosmické oběžné dráze.

Buďte si vědomi zlatého vejce na vrcholu temena. Pociťujte, že nepřetržitě shora proudí zlaté tekoucí světlo, jako kdyby z nebe, protéká dolů páteří a vyplňuje všechny obratle, jeden po druhém. Někdy objevíte jeden nebo několik ztuhlých obratlů, dokonce je ani nemůžete pocítit. To je v pořádku, stačí je jenom naplnit zlatým světlem úsměvu, usmívat se do necitlivé oblasti a nechat ji automaticky se rozpustit.

Nebuďte netrpěliví s jakoukoli svojí součástí, dovolte odolávajícím, zraněným, otupělým nebo necitlivým jen "existovat" pokud s vámi nechtějí komunikovat. Usmívejte se do těchto tmavých aspektů sebe sama, udržujte prostor pro jejich celkového přijetí a rozpuštění, potom postoupíte dál.

Nechť vánoční stromek, zlatá světla zavěšená podél páteře, vyzařují z páteře úsměv do celého těla. Pociťujte usmívající se zlaté světlo proudící do nervových buněk celého těla. Hlavní nervové pleteně jsou na vnitřní straně páteře, to je mezi páteří a přední částí těla.

Tyto nervové svazky vyzařují k miliardám nervových buněk v každém centimetru kůže, uvnitř orgánů, a uložených v našich kostech. Kosti mají v sobě také nervy, jsou živé a mohou cítit. Prostě úsměv vnitřního míru a klidu do všech nervových buněk. Pociťujte, že vaše nervová zakončení se na vás usmívají zpět z každé části těla. Tichá praxe, dvě minuty.

 

 

4. krok: Usmívejte se, polykejte do útrob a sexuálních orgánů

Nechte nervový systém vytrvale zářit vnitřním úsměvem a vyzařovat klid a mír. Vraťte se zpátky do očí. Teď shromážděte nějaké sliny, abyste je zcela vědomě polkli do zažívacího ústrojí. Sliny jsou velmi vzácná tekutina, která může být silně nabita vnitřním úsměvem. Jsou vzácné, protože jsou kapalinou prodchnutou duchovními vibracemi horního tan-tchienu, dveřmi k nebeské čchi.

Potřebujeme nejprve shromáždit zásobu slin. Pohybujte jazykem jako had dokola v ústech – což bude aktivovat vylučování slinných žláz dvěma malými otvory pod jazykem. Pohybujte jazykem dokola v ústech, jako kdybyste je čistili, masírujte rty jazykem. Shromážděte velkou zásobu slin, aniž byste je polykali.

Pohyb jazyka napodobuje jedení a aktivuje zažívací reflex na tvorbu slin potřebných na polykání. Sliny jsou považovány za "vodu" třetího oka nebo křišťálového paláce. Tato voda, také nazývaná nefritový nebo zlatý elixír, je polykána za účelem vibračního spojení na střední a spodní tan-tchien. Abyste podpořili duchovní nabití slin, usmívejte se tekoucím zlatým světlem z vejce nad temenem (představujícím krystalizovanou nebeskou čchi) do velkého množství slin shromážděných v ústech.

Teď sevřete krční svaly nejvíce, kolik je pro vás pohodlné, a potom polkněte sliny jediným polknutím. Fyzické stlačení hrdla vám umožní uchopit čchi do slin a dále stlačit jeho esenci. Napnutím krčních svalů přitáhnete více krve do krku, a čchi ve slinách a krvi smícháte.

Pociťujte rozehřívající energii této extra nabité směsi esence krve, čchi a slin jak teče dolů jícnem, přes srdce, tenké střevo, břicho, tlusté střevo, přes všechny vnitřnosti dolů do spodního kotle tan-tchien.

Opakovaným polykáním můžete pocítit teplo dole v břiše. Když pocítíte toto teplo, úspěšně jste vytvořili duchovní ekvivalent toho, co moderní vědci nazývají "tekutý magnetický kondenzátor". Použili jste magnetické vlastnosti kapaliny slin jako prostředek na kondenzování aktivních a duchovních vlastností svého vnitřního úsměvu. Polykáním dopravíte esenci mozku hlavy – svou tvůrčí představivost - a sloučíte ji s esencí břišního mozku, svého instinktivního-prvotního já. Tichá praxe, jedna minuta.

Ústa, jícen a zažívací ústrojí jsou jako dlouhá trubice. Tato trubice spojuje na jednom konci velký mozek, dolů kolem středního srdce a spodní břišní mozek. Vyzařuje ze spodního tan-tchienu do všech sexuálních orgánů a nakonec do konečníku a anusu.

Fyzicky jde o série kruhových svalů, od rtů k jícnu, žaludku až k anusu. Tyto kruhové svaly pulsují vlnovitě expanzí a stažením, vyjadřují tím kosmickou pulzaci jin - jang. Tento řetěz kruhových svalů umožňuje našemu primitivnímu fyzickému já vymačkat a vyčistit, za účelem vytažení čiré esence vyřazením neužitečného.

Lišíme se ale od primitivních améb, které mají stejný polykací reflex. Jak substance – kapalina zlatého elixíru slin pulsuje trubicí kruhových svalů těla, je alchymisticky rafinována v každém energetickém kotli, ve třech tan-tchienech, třech aktivních mozcích těla-mysli.

Úsměvem do útrob a sexuálních orgánů vnitřně obejmete a přijmete svoje "špinavé části". Rozsvítíte svůj vnitřní žalář vpádem čerstvého vzduchu a teplého slunečního světla. Usmíváte se do temnoty a neutrálně akceptujete (přijmete) hromady emočně-duševních odpadků a fyzických toxinů, na které se většinou obáváte podívat, tím méně se na ně usmívat a přijímat je s otevřeným srdcem.

Muži se také usmívají se do penisu, varlat, prostaty a močového měchýře. Ženy se usmívají do vaječníků, pochvy, dělohy, močového měchýře a do prsních žláz. Obejměte a přijměte jakýkoliv stav, objevte svou sexuální energii a reprodukční funkce.

Prostě je šokujte a řekněte jim "hele jsem tady, abych se usmíval, a přijímal vás, a děkuji vám za to, že jste mou součástí". Jsou tam dole nejspíše části, se kterými nikdo nikdy nemluvil. Nejsou zvyklí komunikovat s tím, co váš mozek hlavy drze nazývá „vědomí já“. Tam dole je také vědomí já, jen se nestará o pojmenování já s koncepty, a tak ho mozek hlavy ignoruje a kritizuje. Tichá praxe, jedna minuta.

Vaše útroby a pohlavní orgány mohou být trochu příliš plaché, aby se zpětně usmívaly. Jsou velmi vylekané a nedůvěřivé, jak zkouší vyřešit, jestli jste skutečný nebo ne. Tak nevyžadujte nějakou odezvu, jen se upřímně usmívejte a naslouchejte s otevřeným srdcem. Může pomoci, jestliže jim dáte vědět, že jste odhodili všechny minulé soudy o těchto částech těla jako "špinavých" nebo "nižších". Usmívejte se a objímejte všechno, co jste zahrabali nejhlouběji do skříně, do nejtemnějšího sklepa psychiky.

Pravda je, že jste zahrabali hodně své síly do tmy a do strachu z temnoty. Je to jako poklad ponořený v blátě starých emocí a sexuálních popudů, které jste nedokázali dříve strávit. Zpočátku tápete kolem dokola, než se vám podaří nalézt vypínač a rozsvítit.

S každým úsměvem se učíte, jak nechat kapalné světlo ze zlatého vejce na vrcholu hlavy slévat dolů centrální rourou do duševních kobek dole. S opakovaným polykáním toto kapalné světlo teče dolů a naplní všechny vnitřnosti, sexuální orgány a celou spodní polovinu trupu.

Proměníte svůj duševní žalář na vnitřní sluneční lázně, kde nablýskáte zakopaný poklad krásným úsměvem na své tváři. Dovolte si pocítit, jak neuvěřitelně šťastní jste obnovením těchto ztracených fragmentů sebe sama.

Tichá praxe, pět minut.

 

 

 

5. krok: úsměv do kostí, krve, masa a buněk

Usmívejte se do všeho dalšího v těle, kde necítíte úsměv bezvýhradného přijetí. Zlaté světlo úsměvu protéká kostmi, naplňujte celou kostru pulsujícím světlem. Pociťujte velké kosti rukou a nohou jak se rozšiřují na velké trubice naplněné kapalným světlem. Tento pocit nechejte rozšířit do pánve, páteře, žeber a lebky. Jak se do nich usmíváte, mohou se cítit lehčí a méně husté.

Usmívejte se do kostní dřeně uvnitř kostí, vysílejte hluboký úsměv bezvýhradného přijetí do kostní dřeně. Kostní dřeň je místem, kde se vytváří krev, a krev nese čchi vašich předků. Tak posíláte signál ke své pokrevní příbuznosti, že přijímáte, kým byli a ještě jsou hluboce uvnitř kostí. Tichá praxe, jedna minuta.

Z kostní dřeně rozšiřte svůj úsměv do krve a do všech dalších tělesných kapalin. Přijměte tento vnitřní oceán, medium, ve kterém všechny naše pevné části plují a jsou vyživovány. Úsměv ze srdce pumpuje ven krev tepnami a zpátky žilami.

Usmívejte se do sleziny regulující lymfatické kapaliny imunitního systému. Pak se usmívejte do pojivové tkáně, která pokrývá celou kostru, a drží svaly a orgány na svých místech. To zabraňuje tomu, abychom vypadali jako bezvládný pytel kostí.

Fascie nebo pojivové tkáně jsou naším masem, hlavní částí zemského prvku. Pociťujte úsměv rozpouštěcí napětí skrývající se ve fasciích a svalech. Celé tělo se cítí lehčí a uvolněnější, podporované zevnitř touto zlatou energií úsměvu. Tento masitý, celotělesný pocit vám usnadní rozpínání se k největšímu orgánu – kůži.

Usmívejte se na svou kůži, oceňte její schopnost dýchat tisíci průduchů, a stálé udržování hranic celého těla. Usmívejte se do všech chloupků na těle, a do vlasů na hlavě. Nechte je se rozzářit, jako usmívající se tykadla (anténky).

Usmívejte se současně do kostí, krve, masa a vlasů. Můžete pociťovat, jak je celé tělo naplněno vlnami světla úsměvu a hlubokým přijetím svého animálního těla, a jak úžasně inteligentní je, jen tak jak je.

Teď se přesuňte z povrchových tykadel vlasů na vnější straně těla, do buněk, jako tykadel uvnitř těla. Usmívejte se do jádra každé buňky, a pociťujte, že všech 80 bilionů buněk září a úsměv vrací zpět. Jejich kolektivní úsměv vytváří nádherně subtilní, ale silný pocit blaženosti rovnoměrně rozprostřený tělem. Tichá praxe, jedna minuta.

 

 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz