Metoda zastavení myšlenek a vyprázdnění mysli

Zastavení myšlenek a vyprázdnění mysli je podobné zenové meditaci. Praktikující sedí v mlčení a vyprázdní mysl od myšlenek, emocí a pocitů. Na rozdíl od vnitřního pozorování, kde mysl sleduje vznik a zmizení duševní aktivity, je zde cílem naprosté zklidnění mysli bez použití takových pomůcek jako jsou vizuální představy, mantry nebo i pasivní pozorování. Pro ty, kteří praktikují tento styl meditace, je jakákoli aktivita mysli, pasivní nebo aktivní, škodlivým dílem příšer. K dosažení naprostého vyprázdnění mysli je proto třeba rychlé a náhlé odříznutí veškerých pout k čemukoli.

Tuto formu meditace používá severní větev Úplné reality a sekta Sien-tchien tao v raných stadiích duchovního učení. Jakmile je dosaženo ztišení mysli, začnou se používat jiné formy meditace pokročilejších stadií vnitřní alchymie.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz