Metoda opětného nabytí skutečné mysli

Touto metodou se kultivuje původní neboli skutečná mysl. Skutečná mysl je mysl tao, vědomí schopné přímo intuitivně poznat povahu tao. Někdy se jí říká Původní mysl.

Tato metoda vznikla ve škole Úplné reality. Praktikující vstupuje do tohoto stadia učení poté, co je jeho mysl vyprázdněna od myšlenek. U praktikujícího osvobozeného od nadvlády analytického myšlení a jalového vnitřního tlachání se objeví jiný druh zklidnění. V tomto zklidnění nejen zaniknou všechny myšlenky, ale v mysli a těle se začíná rozvíjet přirozený sklon ke zklidnění. Tento vývoj se odráží v každodenním životě, protože praktikující, jehož nevzrušují žádné události, nemá žádnou touhu stimulovat smysly nebo mysl.

I když tato metoda vznikla ve škole Úplné reality, praktikují ji dnes lidé, kteří si přejí kultivovat fyzické zdraví a duševní zklidnění, ale nemají čas nebo sklony k dlouhému a pracnému studiu, které je nutné ve vnitřní alchymii. Nevyžaduje se žádná specifická pozice těla, I když mnoho praktikujících dává přednost poloze vsedě se zkříženýma nohama pod sebou nebo v poloviční lotosové pozici jógy. Tuto meditaci je možné provozovat I vsedě na židli. Proto mohou tuto pozici praktikovat I lidé se zhoršeným zdravím.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz