Kniha vědomí a života

Chuej-ming ťing

Chuej-ming ťing (Kniha vědomí a života) byla napsána mnichem Liou Chua-jangem v roce 1794. Text kombinuje buddhistické a taoistické pokyny k meditaci. Skládá se s osmi odstavců – veršů a popisuje metodu jak dosáhnout nesmrtelnosti neboli buddhovství.


Při prvním vydání v roce 1794 byla taoistická komunita šokována i potěšena. Došlo ke změně tradice, Chuej-min ťing opustila symbolický jazyk typicky používaný starými klasiky a hovoří o makrokosmickém okruhu, o roli dýchání v oběhu energie, a o zachování plodivé energie přímým a konkrétním způsobem. Slovo chuej v názvu knihy znamená moudrost. Odkazuje na moudrý rozum, který přímo intuicí poznává tao. Ming znamená život. Odkazuje na prvotní energii taa, která je dárcem života a formuje tělo. Dohromady chuej-ming znamená sjednocující moudrý rozum (nebo původní přirozenost) s životní energií, vhodný titul pro klasickou kultivaci těla a mysli.

 

Učení Chuej-ming ťing je konkrétní a přímé. Můžeme ho shrnout takto:

 

  1. Když jsme byli v mateřském lůně, byli jsme naplněni prvotní energií taa. V tomto stavu je původní přirozenost a životní energie sjednocena (spojena).
  2. Po narození přijdeme do kontaktu se světem. Když je nosními dírkami vdechnut vzduch, prvotní vnitřní dech je kontaminován a spojení s tao je přerušeno. Původní přirozenost a životní energie se oddělí, první se přesune do srdce a druhé do ledvin.
  3. V pubertě je vyburcována sexuální touha. Když se původní životní síla transformuje na plodivou energii, začíná unikat z těla. Unikání životní energie je primární příčinou stárnutí, onemocnění a předčasného úmrtí.
  4. Když je unikání zastaveno a plodivá energie je vtažena zpět do těla, bude energie transformována na prvotní páru taa. Nejsou-li žádné otvory, kterými by pára unikala, bude obíhat v těle mikrokosmickou dráhou. V Chuej-ming ťing se tento okruh nazývá dharmický okruh.
  5. Časem se nashromáždí dostatek páry, aby vytvořila svazek energie ve spodním tan-tchienu. Tento svazek energie je duchovní zárodek.
  6. Duchovní zárodek je vyživován prvotní párou, dokud nedospěje. Tento proces se nazývá inkubace zárodku.
  7. Když je duchovní plod připraven k narození, vystoupí tělem na vrcholu hlavy. Manifestující se jako více subjektů, stává se duch vševědoucím a praktik může vidět (pozorovat) minulost a budoucnost.
  8. Nejprve se duchovní dítě vznáší kolem hlavy praktika. Ale jak dospěje, bude cestovat dále a dále od schránky, která ho zplodila. Cestou do různých oblastí existence se dozví, jak se navrátit do taa.
  9. Nakonec, když duch dokončil svůj trénink, vzdá se praktik rád schránky, aby osvobodil ducha pro jeho konečný návrat do taa.

 

Jako duchovní text nabízí Chuej-ming ťing hluboký vhled do významu zdraví, dlouhověkosti a nesmrtelnosti. Mistři Wu-liou věřili, že cílem kultivace těla a mysli je příprava na smrt, stejně jako prodloužení života. Proto je kniha Chuej-ming ťing o tom jak žít a jak zemřít. Na rozdíl od taoistické alchymie třetího až desátého století se taoismus Wu-liou nesnaží uniknout smrti, protože se domnívají, že nesmrtelnosti může být dosaženo ve fyzickém těle. Připouští, že fyzické tělo má svou délku života, taoisté Wu-liou věřili, že smyslem života je obnovit původní páru taa a osvobodit ji od smrti. V této revoluční nové definici nesmrtelnosti není taoistické umění zdraví a dlouhověkosti prostředkem k dosažení věčného života na zemi nebo v jiných sférách, ale způsobem obnovení našeho spojení s taem, aby se duch mohl vrátit do svého původního domova, když je náš čas na zemi u konce.


Eva Wong: Cultivating the Energy of Life, 

do češtiny přeložil: Jaroslav Holeček

 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz