taoismus

Na Západě obvyklý souhrnný pojem pro dva podle své povahy rozdílné proudy čínské filosofie a náboženství, tj. filosofický taoismus (tao-ťia) s jeho nejvýznamnějšími představiteli Lao c´em a Čuang-c´em a religiózní taoismus (tao-ťiao) s jeho rozličnými školami. Tao-ťia představuje mystické učení, jež je soustředěno kolem pojmu tao, tj. cesta, a wu-wej, neúmyslné jednání, zatímco ústředním bodem rozličných odrůd religiózního taoismu je usilování o nesmrtelnost (čchang-šeng pu-s´).

Pramen: Lexikon východní moudrosti, Votobia 1996

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz