Tajemství zlatého květu

Klasická čínská Kniha Života

Thomas Cleary a Jana Žlábková

Pragma 2008

Zlatý květ je v čchanovém buddhismu a v taoismu symbolem pravé a prvotní podstaty každého člověka. 

Její znovunalezení v dnešním převážně materiálně orientovaném světě však není nijak snadné. 

Známý překladatel děl východní klasiky Thomas Cleary nabízí každému, kdo má zájem o dobrodružnou cestu do vlastního nitra vynikající a jednoduchou metodu ukazující, jak zklidnit a ovládnout mysl uprostřed každodenního života. 

Tajemství zlatého květu vyšlo v Evropě poprvé v roce 1929 v německém překladu Richarda Wilhelma s komentářem známého psychologa C. G. Junga. 

Clearyho překlad je díky jeho lingvistickým znalostem spojeným s hlubokou znalostí východních učení odhalením tajemství moudrosti překonávající hranice kultur a umožňující každému člověku nalezení vlastní skutečné podstaty.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz