Slabost a síla

   Na světě je Cesta, která vždy přemůže a pak je tu cesta, která nikdy nezvítězí. První se nazývá Slabost, druhá se nazývá Síla. Tyto dvě se dají snadno poznat, většina lidí je však nedokáže rozeznat.

   Proto se říká: "Silný zvítězí nad slabším, než je sám; slabší zvítězí nad silnějším, než je sám. Ten, kdo přemůže slabšího než je on sám, ten je v nebezpečí, že potká někoho, kdo je silnější než on, ale ten kdo přemůže někoho, kdo je silnější než je on, ten není nikdy v nebezpečí".

   Říká se: "Přemáháš-li své vlastní tělo a činíš ho svým služebníkem, pak celý svět činíš svým služebníkem", to znamená, že přemáháš ne druhé, ale sebe; používáš ne druhé, ale sebe.

Lie-c´

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz