Tao te ťing

Autor Lao-c´

V překladu Berty Krebsové s obsáhlými komentáři vydal Vyšehrad v roce 1971

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz