Kniha proměn

I-ťing

Oldřich Král

Maxima 2008

Kniha proměn, I-ťing, patří k nejstarším knihám lidského rodu. Jedna z nejstarších a zcela jistě nejstálejších lidských civilizací zakládala své jednání a své představy o světě právě na této knize. Překladatel se nám snaží charakterozovat jednotlivé texty podle jejich historického, filosofického a praktického původu, významu a určení. A dále vyložit strategii, operační zásady, způsoby a postupy, kterými se Kniha proměn uplatňuje jako živé orákulum i dnes.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz