Jian Wu a blázen

Jian Wu navštívil blázna Jie Yu.

 

Blázen mu řekl: „O čem s tebou hovořil Zhong Shi?“

 

Jian Wu pravil: „Vyprávěl mi, že ten, kdo vládne lidem, má dávat sebe za příklad i měřítko mravnosti, potom se prý nikdo neodváží neposlechnout, a on bude mít na všechny vliv.“

 

„To je příkoří páchané na ctnosti,“ prohlásil blázen Jie Yu. „Takhle vládnout, to je totéž jako chtít suchou nohou přejít oceán či do řeky díru udělat nebo moskyta nutit, aby na zádech přenesl horu. Mudrc, když vládne, nevládne nikomu nežli sobě! Nejprve dá sebe samého do pořádku, načež koná jen to, o čem s jistotou ví, že může, nic víc. I ten poslední ptáček dovede aspoň vyletět nahoru, aby unikl šípu s přivázanou léčkou, i ta nejmenší myška se dokáže zahrabat pod posvátný pahorek, aby ji nemohli vykouřit ani vykopat, copak to nevíš?“                         

Čuang-c´

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz