Cesta zlatého elixíru (1)

Historický přehled taoistické alchymie

Fabrizio Pregadio

www.goldenelixir.com

 

Úvod

Čínská alchymie má historii více než dva tisíce let, zaznamenanou od 2. století př.n.l. do současnosti. Její dvě hlavní větve, známé jako waj-tan, neboli externí alchymie a nej-tan, neboli vnitřní alchymie, se podílejí na základu její doktríny, ale liší se od sebe v jednotlivých postupech.

Waj-tan (dosl. "externí elixír"), který vznikl dříve, vychází ze složení elixírů prostřednictvím manipulace přírodních látek a ohříváním složek v kelímku. Jeho texty se skládají z receptů, společně s popisem složek, rituálních pravidel a průchodů, které se zabývají kosmologickým sdružení minerálů, kovů, nástroje a operace. Nej-tan (dosl. "vnitřní elixír") si vypůjčil značnou část slovníku a metafor od svého dřívějšího protějšku, ale má za cíl vyrábět elixír v osobě alchymisty, pomocí primární složky vesmíru a člověka jako přísad. Nej-tan texty pokrývají širší spektrum osob v porovnání s waj-tan; na jedné straně duchovní učení o tao (absolutní a původní projevený svět), a na straně druhé popisy fyziologických postupů.

Hlavními označeními elixíru jsou čchuan-tchan neboli navrácený elixír a – zejména ve „vnitřní" větvi – ťin-tan neboli zlatý elixír. Zlato (jin) představuje stav stálosti a neměnnosti mimo změny a pomíjivost, které charakterizují vesmír. Pokud jde o tan, "elixír," lexikální analýza ukazuje, že sémantické pole tohoto pojmu – který také označuje odstín červené – se vyvíjí z kořenového významu "esence", jeho konotace zahrnují skutečnost, princip nebo skutečnou povahu subjektu nebo jeho nejzákladnější a významný prvek, kvalitu nebo vlastnost. Na základě tohoto termínu, autoři alchymistických textů se často nazývají svou tradici cestou zlatého elixíru (ťin-tan č' tao).

 

Základní doktrína

Ani alchymie jako celek, ani waj-tan, ani nej-tan individuálně nepředstavují „školu“ s definitivním kanonickým korpusem a jedinečným přenosem. Naopak každá z těchto dvou hlavních větví představuje pozoruhodně rozmanité doktrinální tvrzení a podoby praxe. Mimo svých rozmanitých a téměř nekonečných formulací se však cesta zlatého elixíru vyznačuje ustavením doktrinálních principů, které byly nejprve uvedeny v základních textech taoismu – zejména v Tao-te-ťingu neboli v Knize cesty a její ctnosti, pokud jde o vztah mezi taem a světem. Vesmír, jak ho známe, je chápán jako poslední stupeň v sérií transformací, které způsobují sled souběžných simultánních posunů od Ne-bytí (wu) k Jednotě (i), dualitě (jin a jang) a nakonec multiplicitě (wang-wu – „deset tisíc věcí“). Úkolem alchymisty je vrátit tento proces zpět. Praxe by měla být prováděna pod přísným dozorem mistra, který poskytuje „ústní instrukce“ (kchou-ťüe) nezbytné k pochopení procesů, které adepti vykonávají s minerály a kovy nebo procházejí vnitřně. Ve waj-tan a nej-tan je prý dokonalost udělena odlišně (stav popsaný takovými výrazy jako „sjednocení s taem“), nesmrtelnost (znamenající buď duchovní stav nebo někdy v doslovném významu), dlouhověkost, léčení (zase oba výrazy v širokém smyslu nebo ve vztahu k určitým chorobám) a – speciálně ve waj-tan – komunikace s božstvy nebeského panteonu a ochrana před duchy, démony a dalšími škodlivými entitami.

 

Alchymistický korpus

Zatímco historické a literární zdroje (včetně poezie) poskytují mnoho významných detailů, hlavním pramenem čínských alchymistických zdrojů je taoistický kánon (Tao-cang), největší sbírka taoistických děl. Asi jedna pětina z jeho 1500 textů úzce souvisí s různými alchymistickými tradicemi waj-tan a nej-tan, které se vyvinuly do poloviny 15. století, když byl současný Kánon sestaven a vytištěn. Několik pozdějších textů patřících k nej-tan bylo nalezeno v Tao-cang ťi-jao (základní taoistický káno sestavený původně kolem roku 1800 a rozšířený v roce 1906) a mnohé další byly publikovány v menších sbírkách nebo jako samostatná díla. Moderní studium čínské alchymistické literatury začalo v minulém století, poté co byl Kánon vytištěn a široce zpřístupněn v roce 1926. Mezi hlavními příspěvky v západních jazycích mohu uvést pro waj-tan: Joseph Needham (1900-95), Ho Peng Yoke a Nathan Sivin. A pro nej-tan: Isabelle Robinet (1932-2000), Farzeen Baldrian-Hussein (1945-2009) a Catherine Despeux.

Přeložil: Jaroslav Holeček 2017

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz