Pět zvířat a šest léčivých zvuků 1

21.07.2016 14:23

podle M. Winna

Touto praxí autor navazuje na techniku vnitřního úsměvu. Jde o spojení dvou nejstarších forem čínského čchi-kungu (čchi-kungu pěti zvířat a šesti léčivých dechů (zvuků). Zobrazení těchto technik čchi-kungu nalézáme na fragmentech hedvábí z roku 216 př. n. l., které byly objeveny ve známé hrobce Mawangdui. Původně to byl nejspíše určitý šamanský tanec, který sloužil ke kontaktování s duchy zvířat, k léčení a k získání síly.

Pět zvířat představuje v taoismu pět „duchů“ neboli inteligencí (ťing šen) základní pěti orgánů člověka. Můžeme je také ztotožnit se čtyřmi posvátnými směry a středem. Podsvětí nebo podvědomí se tady spojuje s vitálními tělesnými orgány. Tam se můžeme na ně napojit, pokud to dokážeme.

Spojení uvedených dvou forem čchi-kungu pomůže mobilizovat tělesnou substanci (ťing) a krev, nehlasně vydávané léčivé zvuky rozvibrují a pomohou uvolnit všechnu zadrženou čchi ve zmobilizované krvi. Je zapotřebí ji uvolnit, aby námi mohlo protékat cosi nového a čerstvého.

Tisíciletí používání technik čchi-kungu v Číně svědčí o jejich účinnosti. Nikdo necvičí tisíce let něco, pokud to nepomáhá.

Jako přípravné cvičení se někdy používá tzv. oceánské dýchání.

 

1. Tygr

Video

Tygr se spojuje s ťin („zlato“), klesající element – kov. Jelikož kov má bílou barvu, používá se zobrazení tygra v bílé barvě, který je poměrně vzácný.

Před cvičením si tygra představte. Našlapuje zlehka, plíží se za kořistí. Jeho řev se nese velmi daleko, protože obsahuje infrazvuky. Vnímáte ho celým tělem a působí děsivě.

Šest léčivým zvuků se proto vytváří nehlasně, abychom je nezaznamenávali pouze sluchem, ale i orgány.

Pohyb tygra slouží k aktivizaci plic a ducha plic.

První cvičení tygra

 1. Začínáme pohybem paží, jakoby uchopení -naplnění plic čchi z prostoru hluboko v dolní části břicha. Ruce jsou jako drápy tygra, které nabírají a naplňují plíce čchi při hlubokém nádechu.
 2. Jak plíce naplníte, otočíte „tygří drápy“ (prsty) ven – jako byste se chystali ke skoku. Ruce jdou od těla a vydáváte hlasitý zvuk hissssss.
 3. Vytvářejte syčivý zvuk, podobný tomu, když uniká s pneumatiky vzduch. Pohyb rukou ukazuje uvězněné čchi, aby nás opustila, k tomu slouží i pohled do dálky, řídíme pohyb této čchi i zrakem. Vyprázdněné plíce přitahují čerstvou čchi. Komunikací s duchem tygra si zpřítomňujeme jeho sílu.
 4. Vykročíme dopředu pravou nohou a došlápneme na patu (palec zvedáme!). Nabíráme dlaněmi čchi s dolního tan-tchienu.
 5. Když celé chodidlo položíme na zem, otočíme dlaně a vytváříme zvuk hissssss a klesáme prsty na pravé straně těla.
 6. Opakujeme totéž s levou nohou a otáčíme se nalevo.
 7. Opakujte střídavě napravo a nalevo, na každé straně „nabíráme“ a „uvolňujeme“ na danou stranu.
 8. Oddechněte si. Dýchejte do plic a usmívejte se do nich. Snažte se vnímat jejich inteligenci a sílu tygra.
 9. Položte jednu ruku na břicho těsně pod pupíkem, kde se odehrává oceánské dýchání. Usmívejte se do prostoru, který se otevřel v tomto vnitřním oceánu těla.
 10. Druhou ruku položte na hrudník a dýchejte z „vnitřního oceánu“, ze spodního tan-tchienu do plic. K tomu pomůže vizualizace správné barvy – bílé. Představte si bílá oblaka energie, jak naplňují plíce a postupně celé tělo. Duch plic je energií, která tělo i přesahuje. Zpravidla slyšíte, že je třeba dýchat do břišního centra, do dolního tan-tchienu - ale ve skutečnosti dýchá čchi nahoru do plic.
 11. Vdechujte z tan-tchienu nahoru do plic a potom vytvářejte plicní zvuk. Naplňte plíce a celý hrudník jasným bílým oblakem čchi, čerstvou kovovou čchi z tan-tchienu a pak ji vydechněte. Hisssss. Hisssss. Syčíte přes sevřené zuby.

Druhé cvičení tygra

 1. Postavte se tváří do středu místnosti a představte si, že jste tygr, který zpozoroval v džungli svého soupeře. Ukažte svojí sílu. Natáhněte obě ruce nad hlavu a pak pokračujte - hissssss – dolů do dřepu, jako když kočka natahuje drápy před sebe. Můžete se zvednout a znovu, ještě dvakrát. Pak se na chvíli zastavte.
 2. Uchopte nahoře plicní čchi a stahujte ji dolů – do ledvin. Ledviny souvisí s elementem vody, který následuje v cyklu pěti elementů po elementu kov („na kovu se sráží voda“). Kov vyživuje vodu. Plíce tedy shromáždí ze vzduchu čchi a tu stáhneme dolů do ledvin.
 3. Nadechněte do ledvin tento bílý oblak čchi, vydechněte ho a pociťujte, jak se ledviny v dolní části zad otevírají. V poloze na patách, když jdete do dřepu, udržujte páteř rovnou. To otevře to více ledviny. Sssss.
 4. Následuje uzavírací cvik. Překřižte ruce, vdechujte a počítejte do tří, a vydejte zvuk „ho“! 1, 2, 3, Ho! Nadechněte se 1, 2, 3, Ho! Čistí to plíce. Ho je zvuk dalšího z elementů – sleziny – země, který probereme později. V cyklu pěti elementů slezina vyživuje plíce („kov vzniká v zemi“).

 

Někteří lidé po provedení plicního zvuku neovladatelně zívají. To je normální – znamená to, že se uvolňuje stagnující čchi z bránice. Čistící proces můžete urychlit provedením velkého fyzického napínacího pohybu pažemi nad hlavou během zívání, stejně jako zívající velká kočka. Jiní budou v plicích pociťovat brnění (mravenčení). Třeba pocítíte hluboký zármutek nebo smutek – někomu se objeví v očích slzy. Je dobré nechat emoce proudit a uvolnit se, pokud jsou v plicích uvězněny.

Kovový element bílého tygra je propojen s podzimem. Tato forma čchi-kungu sleduje roční období, jiné zvíře pro každé roční období. Obdobně existují vnitřní roční období toku čchi uvnitř našeho těla.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz