Proč je v této formě důležitá duchovní linie

Michael Winn

 

 

Věřte mi, že jsem velmi skeptický uplatňování nároků většiny linií po 25 letech testování více než 60 různých systémů vnitřního umění. Mnoho čínských uplatňování linií jsou pouze způsobem, jak chránit něčí křehké já spojením sebe se ctihodnými „předchůdci“. Nemusí se sami osvědčit, protože uplatnění linie to udělá za ně. Jsou také používány jako způsob, jak odradit studenty od studia u jiných učitelů, protože hrozí zneuctěním dědičné linie.

 

Většina veřejně vyučovaných linií v Číně jsou docela moderního stylu. Po přezkoumání skutečně sahají zpět sto nebo dvěstě let (na rozdíl od 800 let). Většina linií tchaj-ťi čchuan vede k bojovým mistrům, lidem, kteří trávili svůj život jako osobní strážci a ne jako duchovní mistři. To vedlo k běžné slepotě mezi moderními bojovými mistry – neznají rozdíl mezi „silou čchi“ a „vysokou duchovní přítomností“. Lidé ze západu si myslí, že větší je lepší. Ale v taoistické duchovní tradici „velká čchi + nedostatek duchovní vytříbenosti = velký démon“.

 

Když mě Ču Chuej poprvé učil tuto formu osvícení, byl jsem ve stavu celkového odporu. Ani jsem se nepokusit zapamatovat si pohyby. Upřímně řečeno, myslel si, že tato forma je slabošskou verzí "skutečného" tchaj-ťi a že bych ji nikdy už nikdy oznovu neopakoval! Mistr Ču se na mě podíval, když jsem cvičil v tomto stavu celkové odolnosti, a zčistajasna řekl: "budete jejím skvělým učitelem". Usmál jsem se slušně, ale říkal jsem si: "marná naděje!" Je zřejmé, že jeho vnitřní vize se ukázala být mnohem jasnější, než moje.

 

Úplně jsem podcenil jeho výklad, že tato forma ve skutečnosti pochází od Čchang San Fenga, zakladatele tchaj-ťi čchuan. Kolikrát už jsem slyšel historky sebe-důležitých egoistických bojových mistrů? Později jsem měl přeloženou Ču Chuejovu knihu, a viděl jsem, že udělal velmi důkladný výzkum historických záznamů o Čchang San Fengovi (které jsou rozdílné, a tak vyvolali širokou diskuzi mezi historiky).

 

Ču také měl výhodu ústní historie 106 let starého taoistického mnicha Li, zasvěcence ve Wudang Mountain. Stačí pouze šest nebo sedm dalších taoistických adeptů k návratu k Čchang San Fengovi. Taoističtí adepti jsou proslulí svou dlouhověkostí. Všimněte si, že se nezdá, že by slavní mistři bojových umění v Číně žili déle. Klíčem je duchovní umění.

 

Bylo to jen několik minut poté, co jsem se nejprve naučil tchaj-ťi k osvícení, že jsem byl ohromený okamžitým silným tokem čchi v těle a pocítil jsem hluboký duševní posun. Pocítil jsem brnění a otevření srdce jako nikdy předtím. Zpřítomnila se ve mně nová kvalita. Od té doby, co učím taoistickou meditaci, kterými se hluboce zabývám, jsem si docela vědomý, co se děje na různých úrovních uvnitř mě. Nejdřív jsem si pomyslel, "to nemůže být skutečné, možná jsem jenom dneska extrémně citlivý“.

 

Tak jsem to naučil svou manželku Joyce Gayheart, jako objektivní test. Je 35 let ostřílenou veteránkou skoro v každé alternativní zdravotní péči; meditace a pohybové metody někdy vyučovala a není snadné ji nadchnout. Přesto ihned reagovala stejně: „senzace!“ magická zkušenost po pouze jednorázovém praktikování tchaj-ťi k osvícení. Nyní je na něm závislá, stejně jako já. Závislá, jako tisíce dalších „čchi-holiků“ všech společenských vrstev, které jsme naučili tuto formu. Joyce používá feldenkrais a taoistické květinové esence, aby pomáhaly lidem postoupit ještě hlouběji do tchaj-ťi k osvícení. Její nahrávka tchaj-ťi-feldenkrais bude brzy k dispozici.

 

Strávil jsem roky energickou analýzou, jak funguje důmyslný design tohoto magického tchaj-ťi. Přes všechnu jeho bohatost a genialitu, jsem nakonec dospěl k závěru, že je to samotná přítomnost linie mistrů, která vytváří „sílu toku čchi“ versus "zkušenost osvícení vyšší přítomností“. Překonal jsem svůj hluboký skeptisismus a nyní osobně přijímám pravděpodobnost jeho původu u Čchang San Fenga.

 

Ale nerozeznávám ho od dalších významných taoistických mistrů, které pociťuji, když cvičím tuto formu. Čchang San Feng měl jistě vedení při vytváření takovéto geniální formy a pravděpodobně se musel sloučit se svými nesmrtelnými taoistickými průvodci, aby ji dokončili. Toto je opravdu neupravená úroveň této formy osvícení. Když ji cvičíte s upřímným srdcem, splyne původní duch nesmrtelných taoistů (známých na Západě jako "nanebevzetí mistři"), ukáží se a cvičí s vámi!

 

Ukázka cvičení na youtube

Kde lze objednat DVD

Přeložil: Jaroslav Holeček 2012

https://www.taichi-enlightenment.com/


Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz